Koop een Ypertje kaartje voor een ander kind

Dit kaartje is voor een kind dat leeft in armoede. Met dit kaartje kan degene meedoen aan de workshop van Ypertje in oktober.

Stoereloer heeft zich altijd ingezet voor kwetsbare doelgroepen. In het bijzonder voor kinderen uit achtergestelde gezinnen. Bij project Ypertje willen we ook graag een gebaar maken. We werken daarom met de werkwijze gebaseerd op ‘uitgestelde koffie’. Het is een systeem, heel eenvoudig, waarbij iemand via de website een kaartje koopt voor iemand anders die dat niet kan betalen. Je weet dus vooraf niet precies voor wie je betaalt. Deze traditie is begonnen in Napels (Italië), maar begint zich nu razendsnel over de wereld te verspreiden. Die ‘uitgestelde’ kaartjes zullen wij via onze contacten bij welzijnsorganisatie Amaryllis (de wijkopbouwwerkers en sociaal pedagogen) weer anoniem op de juiste plekken doen belanden.

Bestel het boel 'Dwalen door Kamerverhalen'

€ 24,95

 

Ga je mee dwalen door kamerverhalen?

Tijdens de ‘intelligente’ lockdown die startte op 23 maart 2020, was iedereen plots aangewezen op die 'kleine' ruimte. Samen met 500 kinderen, volwassen en ouderen uit Leeuwarden en omstreken bouwde stichting Stoereloer een enorm miniatuurhuis vol verhalen. Ieder maakte thuis zijn of haar eigen kamerdeel en de organisatie voegde de delen samen tot een groot huis. 

Het boek bestaat uit maar liefst 180 pagina's vol met prachtige foto's van de kamers van het Miniatuurhuis Leeuwarden en gedichten, verhalen en one-liners ‘achter’ de kamers. Het is een ode aan het fysieke kunstwerk, van 6 meter lang en 2 meter hoog, gemaakt door honderden mensen in een tijd waarin we elkaar niet mochten opzoeken, aanraken en samenzijn. Maar waar ‘kunst’ ons toch samenbracht.

 

Bestel het boek door een email te sturen naar: info@stoereloer.nl

Wij wensen jou alvast veel lees-, kijk- en ‘dwaal’plezier!