Privacybeleid

Uiteraard gaan wij zorgvuldig om met de gegevens van alle betrokkenen. Stichting Stoereloer, gevestigd aan Dokkumertrekweg 59 te Leeuwarden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
www.stoereloer.nl
Stichting Stoereloer
Dokkumertrekweg 59
8918 AA LEEUWARDEN

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Stoereloer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voornaam, achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres, zelf aan ons verstrekt via onze website of email.

Via het aanmelden op de website www.stoereloer.nl of via info@stoereloer.nl kun je jouw gegevens zelf aan ons verstrekken. Dit betreft de pagina’s waar jij jezelf of jouw kinderen op eigen verzoek kunt aanmelden voor projecten en workshops.
De gegevens worden gebruikt om op te nemen in de deelnemers- of vrijwilligerslijsten voor Stoereloer.
De gegevens worden gebruikt in mailing rondom de workshops van Stoereloer.
De gegevens worden gebruikt voor het brengen/halen van materialen.
De gegevens worden op geen enkele manier gebruikt voor andere of commerciële doeleinden. Tevens worden ze nooit verstrekt aan derden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij gebruiken jouw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om de gegevens door te geven aan anderen:
• Juridisch adviseurs: Bij een juridisch geschil met jou kunnen wij genoodzaakt zijn jouw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.

NB: Tijdens de projecten/workshops kan beeldmateriaal worden gemaakt (foto, video) voor promotie- of instructiedoeleinden. Dit materiaal kan online, tijdens presentaties of in drukwerk gebruikt worden. Indien betrokkenen bezwaar hiertegen hebben moet dit vooraf schriftelijk gemeld worden. Wanneer dit bezwaar niet vooraf is gemeld wordt deelnemen aan het project en het akkoord gaan met de voorwaarden beschouwd als instemming met het gebruik van beeldmateriaal.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

www.stoereloer.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting Stoereloer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@stoereloer.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Stichting Stoereloer zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Stichting Stoereloer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Stoereloer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@stoereloer.nl.
Stichting Stoereloer bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring opgesteld in april 2020. We behouden ons het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat, zullen wij dit kenbaar maken op deze pagina. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens, zullen wij jou de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.

Stichting Stoereloer