Voorwaarden

Algemeen

 • Stoereloer is bedoeld voor kinderen van 6 tot en met 13 jaar, bij voorkeur uit Leeuwarden.
 • Deelname is gratis; een donatie wordt bijzonder op prijs gesteld.
 • Geef bijzonderheden door aan de leiding, zoals (kleurstof-)allergieën, medicijngebruik, gedragsproblemen en dergelijke. Dan houdt de leiding daar rekening mee. Dit kan van te voren via info@stoereloer.nl.

Praktisch

 • Wij verzoeken u uw kind(eren) oude kleren aan te trekken die vies mogen worden.
 • De ouder/verzorger moet telefonisch bereikbaar zijn op het telefoonnummers zoals doorgegeven en het kind desnoods kunnen ophalen tijdens de workshop als de organisatie van Stoereloer dat nodig vindt.

Aansprakelijkheid

 • Deelname is geheel op eigen risico.
 • Zorg voor geschikte kleding dat een stootje kan/mag hebben.
 • Stoereloer werkt met intensieve begeleiding, maar wel met echt gereedschap. Ongevallen zijn niet geheel uit te sluiten. De organisatie kan in zo’n geval naar eigen inzicht acute medische hulp inschakelen. Stoereloer kan hiervoor achteraf niet financieel aansprakelijk worden gehouden.

Aanmelding en plaatsing

 • Een kind kan worden aangemeld door de ouder of verzorger via  de website.
 • Als een workshop vol zit kunnen wij helaas geen nieuwe aanmeldingen accepteren.
 • Bij plaatsing houden we zoveel mogelijk rekening met voorkeur voor de workshop, maar van de (ouders/verzorgers van) deelnemers wordt flexibiliteit verwacht mocht dit nodig zijn.

Tijdens de workshops

 • Een ouder moet bereikbaar zijn en het kind desnoods kunnen ophalen tijdens de workshop als de organisatie van Stoereloer dat nodig vindt.
 • Als een kind ernstig verstorend gedrag vertoont (de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, of de voortgang van de workshops bij herhaling verhindert) kan het kind deelname aan volgende workshops worden ontzegd.
 • Tijdens de workshops gelden huisregels. 
 • Tijdens de workshops kan beeldmateriaal worden gemaakt (foto, video) voor promotie- of instructiedoeleinden. Dit materiaal kan online, tijdens presentaties of in drukwerk gebruikt worden. Indien de ouders bezwaar hiertegen hebben moet dit vooraf schriftelijk gemeld worden. Wanneer dit bezwaar niet vooraf is gemeld wordt het accepteren van plaatsing van het kind beschouwd als instemming met het gebruik van beeldmateriaal.