Voorwaarden

Algemeen

 • Project Ypertje is bedoeld voor kinderen vanaf 6 jaar.
 • Deelname kost €7,50.
 • Geef bijzonderheden door aan de leiding, zoals (kleurstof-)allergieën, medicijngebruik, gedragsproblemen en dergelijke. Dan houdt de leiding daar rekening mee. Dit kan van te voren via info@stoereloer.nl.

Praktisch

 • U brengt uw kind(eren) vanaf een half uur van tevoren op de afgesproken locatie.
 • U haalt uw kind(eren) na het einde van de workshop weer op op dezelfde locatie.
 • Wij verzoeken u uw kind(eren) oude kleren aan te trekken die vies mogen worden.
 • De ouder/verzorger moet telefonisch bereikbaar zijn op het telefoonnummer zoals vermeld op het inschrijfformulier en het kind desnoods kunnen ophalen tijdens de workshop als de organisatie van Stoereloer dat nodig vindt.

Aanmelding en plaatsing

 • Een kind kan worden aangemeld door de ouder of verzorger via de website.
 • Plaatsing in een workshop gebeurt op volgorde van aanmelding en op basis van de minimale leeftijdseis per workshop.
 • Als een workshop vol zit kunnen wij helaas geen nieuwe aanmeldingen accepteren.
 • Plaatsing in een workshop is pas definitief na bevestiging van de organisatie en betaling van de entree.
 • De organisatie van Stoereloer kan besluiten (tijdelijk) geen aanmeldingen te accepteren.

Tijdens de workshops

 • Een ouder moet bereikbaar zijn en het kind desnoods kunnen ophalen tijdens de workshop als de organisatie van Stoereloer dat nodig vindt.
 • Als een kind ernstig verstorend gedrag vertoont (de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, of de voortgang van de workshops bij herhaling verhindert) kan het kind deelname aan volgende workshops worden ontzegd.
 • Tijdens de workshops gelden huisregels. Deze worden aan het begin van de dag uitgelegd en opgehangen. De organisatie behoudt zich het recht voor om iemand deelname aan de workshop te ontzeggen indien de huisregels niet nageleefd worden.
 • Tijdens de workshops kan beeldmateriaal worden gemaakt (foto, video) voor promotie- of instructiedoeleinden. Dit materiaal kan online, tijdens presentaties of in drukwerk gebruikt worden. Indien de ouders bezwaar hiertegen hebben moet dit vooraf schriftelijk gemeld worden. Wanneer dit bezwaar niet vooraf is gemeld wordt het accepteren van plaatsing van het kind beschouwd als instemming met het gebruik van beeldmateriaal.
 • De organisatie van Stoereloer zorgt voor zo veilig mogelijke werkomstandigheden.
 • Tijdens de workshops is er begeleiding, toezicht en EHBO aanwezig.

Aansprakelijkheid

 • Deelname is op eigen risico en de organisatie is niet aansprakelijk voor schade of letsel.
 • Zorg voor geschikte kleding dat een stootje kan/mag hebben.
 • Stoereloer werkt met intensieve begeleiding, maar wel met echt gereedschap. Ongevallen zijn niet geheel uit te sluiten. De organisatie kan in zo’n geval naar eigen inzicht acute medische hulp inschakelen. Stoereloer kan hiervoor achteraf niet financieel aansprakelijk worden gehouden.