Bezinningsboom

Twaalf enorme kunstzinnige bezinningsbomen gemaakt door 175 ouderen en kinderen uit Leeuwarden en omstreken, samen met beeldend kunstenaars, vormgevers en woordkunstenaars, voor iederéén om zich door te laten inspireren. Wat kunnen wij leren van de bomen?

 

Bezinningsboom is een nieuw project van Stoereloer, dat we gaan uitvoeren tussen juni en oktober 2022.

 

2022: het jaar dat kunstzinnig Fryslân in het teken staat van het uitdragen van perspectieven op een duurzame wereld. Arcadia. Ook Stoereloer ontwikkelt samen met bewoners uit Leeuwarden en omliggende dorpen een bijzonder kunstproject. Bezinningsboom is een kunstzinnig onderzoek in beeld en taal naar wat ouderen met betrekking tot natuur, duurzaamheid en milieu belangrijk vinden om door te geven aan een jongere generatie. Welke tradities uit het verleden moeten we blijven koesteren om samen te kunnen leven in een gezonde wereld? In de maanden juni en juli dagen we ouderen in verzorgingshuizen uit om hun verhalen te delen. Daarbij worden ze professioneel begeleid door gespreksleiders. Beeldend kunstenaars en woordkunstenaars vertalen vervolgens hun verhalen. Alle verhalen krijgen hun plek in lichtgevende bomen gevuld met beelden en teksten ‘op sterk water’, waarmee we conserveren wat niet vergeten mag worden. De stammen zijn kunstzinnig bewerkt door kinderen uit omliggende basisscholen, die met symbolische beelden antwoord geven op dezelfde onderzoeksvraag – maar dan over het hier en nu. De uiteindelijk bomen zijn kunstwerken van betovering, bezinning, herkenning en blijvende herinnering en te bekijken door een breed publiek. Wat kunnen wij leren van de bomen?

 

De creatieve installaties worden tentoongesteld bij de diverse woonzorghuizen in de gemeente en we onderzoeken mogelijkheden voor aansluiting bij grote kunstproject BOSK van Leeuwarden-Fryslân 2028 (LF2028). Na afloop worden de bomen ontmanteld en de diverse onderdelen worden geschonken aan de verzorgingstehuizen.

 

Oproep aan woonzorginstellingen: geef je op!

We zijn op zoek naar groepen ouderen binnen woonzorginstellingen die graag mee willen doen met dit project. U kunt contact opnemen via info@stoereloer.nl

Bevindt u zich in de leeftijdsgroep 70+ en wilt u ook graag meedoen? Dan kunt u ook een mail sturen.

Oproep aan basisschoolklassen: geef je op!

Als u als basisschoolklas wilt meedoen, neem dan contact op via info@stoereloer.nl