Ypertje uitgesteld kaartje

€ 7,50

Dit kaartje is voor een kind dat leeft in armoede. Met dit kaartje kan degene meedoen aan de workshop van Ypertje in oktober.

Stoereloer heeft zich altijd ingezet voor kwetsbare doelgroepen. In het bijzonder voor kinderen uit achtergestelde gezinnen. Bij project Ypertje willen we ook graag een gebaar maken. We werken daarom met de werkwijze gebaseerd op ‘uitgestelde koffie’. Het is een systeem, heel eenvoudig, waarbij iemand via de website een kaartje koopt voor iemand anders die dat niet kan betalen. Je weet dus vooraf niet precies voor wie je betaalt. Deze traditie is begonnen in Napels (Italië), maar begint zich nu razendsnel over de wereld te verspreiden. Die ‘uitgestelde’ kaartjes zullen wij via onze contacten bij welzijnsorganisatie Amaryllis (de wijkopbouwwerkers en sociaal pedagogen) weer anoniem op de juiste plekken doen belanden.