Voorwaarden

Algemeen

 • StoereDojo is bedoeld voor kinderen tussen de 10-14 jaar (met enige marge inachtneming).
 • Deelname is gratis; een donatie wordt bijzonder op prijs gesteld.
 • Geef bijzonderheden door aan de leiding, zoals (kleurstof-)allergieën, medicijngebruik, gedragsproblemen en dergelijke via info@stoereloer.nl.

Praktisch

 • Wij verzoeken u uw kind(eren) oude kleren aan te trekken die vies mogen worden.
 • De ouder/verzorger moet telefonisch bereikbaar zijn op het telefoonnummers zoals vermeld op de akkoordverklaring en het kind desnoods kunnen ophalen tijdens de workshop als de organisatie van Stoereloer dat nodig vindt.

Aanmelding en plaatsing

 • Een kind kan worden aangemeld door de ouder of verzorger via de website.
 • Plaatsing in een workshop gebeurt op volgorde van aanmelding.
 • Als een workshop vol zit kunnen wij helaas geen nieuwe aanmeldingen accepteren.
 • Na aanmelding krijgt u een mailbericht met daarin een akkoordverklaring. Deze kunt u de deelnemer(s) meegeven op de dag van deelname. Zonder akkoordverklaring kan uw kind niet deelnemen aan de workshops.
 • De organisatie van Stoereloer kan besluiten (tijdelijk) geen aanmeldingen te accepteren.

Tijdens de workshops

 • Een ouder moet bereikbaar zijn en het kind desnoods kunnen ophalen tijdens de workshop als de organisatie van Stoereloer dat nodig vindt.
 • Als een kind ernstig verstorend gedrag vertoont (de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt, of de voortgang van de workshops bij herhaling verhindert) kan het kind deelname aan volgende workshops worden ontzegd.
 • Tijdens de workshops kan beeldmateriaal worden gemaakt (foto, video) voor promotie- of instructiedoeleinden. Dit materiaal kan online, tijdens presentaties of in drukwerk gebruikt worden. Indien de ouders bezwaar hiertegen hebben moet dit vooraf schriftelijk gemeld worden. Wanneer dit bezwaar niet vooraf is gemeld wordt het accepteren van plaatsing van het kind beschouwd als instemming met het gebruik van beeldmateriaal.
 • De organisatie van Stoereloer zorgt voor zo veilig mogelijke werkomstandigheden.

Aansprakelijkheid

 • Deelname is op eigen risico.
 • Zorg voor geschikte kleding dat een stootje kan/mag hebben.
 • Stoereloer werkt met intensieve begeleiding, maar wel met echt gereedschap. Ongevallen zijn niet geheel uit te sluiten. De organisatie kan in zo’n geval naar eigen inzicht acute medische hulp inschakelen. Stoereloer kan hiervoor achteraf niet financieel aansprakelijk worden gehouden.